Výkonní členové


Výkonní členové (XO) jsou členové, kteří mají na starosti určité úkoly v našem klubu.

Celkem bylo prozatím zřízeno 12 funkcí a ke každé přiřazeno jméno/jména vykonavatele/ů jednotlivých funkcí.


V principu to znamená vlastně toto: pokud budete mít nějaký problém, nebo budete-li chtít vykonat něco pro náš klub, jednoduše kontaktujete pověřeného člena zde v jeho vlastním tématu.
Výkonný člen má pak za úkol odpovědět na váš dotaz nejpozději do sedmi dnů. Pokud bude delší dobu nepřítomen, je jeho povinností takovouto nepřítomnost ohlásit s předstihem také ve svém tématu.


Pokud máte nějaké další návrhy na funkce, případně chcete také na něčem spolupracovat, dejte vědět. Počet výkonných členů není nijak omezen a jejich řady se mohou i nadále rozrůstat.


Pro Výkonného člena se prosadila zkratka XO - eXecutive Officer.


Konkrétně existují tito XO:

(funkce - člen, který vykonává tuto funkci - jeho fórum, kde mu můžete klást dotazy):


 Specifikace činnosti Zodpovědná osoba Odkaz na fórum
 Dotazy a náměty pro Radu Rada fórum
 Klubové stránky Sanyn fórum
 Koordinace překladů
(pozastaveno)
fórum
 Komunikace s Vašutem
(pozastaveno)
fórum
 Novinky o PR a v klubu Thora fórum
 Komunikace s Mobou (bez XO)
fórum
 Komunikace s novými členy hauty fórum
 Srazy Alaska / Thora / hauty fórum
 Správa aktivních členů Atlan fórum
 IRC ID fórum
 Pokladník / příspěvky Crusher fórum
 Cony (bez XO)
fórum
 Fórum Atlan fórum


Mimo těchto dvanácti funkcí byli jmenováni další tři členové na tyto neoficiální posty:
1. Nástěnkář – Benet
2. Topič – Alaska
3. Nosič piva – Sanyn